Úvodní strana

Průvodní zpráva ke studii

Analýza aplikace PBPO na řece Nežárce - ř. km 11,5-19,2

Analýza zprůchodnění migračních překážek v povodí Nežárky

Analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

Analýza aplikace PBPO horního toku Kamenice, Žirovnice a Hamerského potoka

Analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky

Závěr

Interaktivní mapa

Analýza PBPO na řece Nežárce

Analýza zprůchodnění migračních překážek

Analýza řešení PBPO obcí

Analýza PBPO horního toku Kamenice, Žirovnice a Hamerského potoka

Analýza PBPO na drobných tocích

Kontaktní údaje

 
 

Interaktivní mapa - PBPO na řece Nežárce

 
 

VRV a.s. © 2011