Úvodní strana

Průvodní zpráva ke studii

Analýza aplikace PBPO na řece Nežárce - ř. km 11,5-19,2

Analýza zprůchodnění migračních překážek v povodí Nežárky

Analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

Analýza aplikace PBPO horního toku Kamenice, Žirovnice a Hamerského potoka

Analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky

Závěr

Interaktivní mapa

Kontaktní údaje

 
 

Analýza aplikace PBPO na řece Nežárce

Textová část:

 • Technická zpráva
 • Výpis dotčených pozemků
 • Mapová část:

 • 1. Přehledná situace
 • 2.A Podrobná situace – varianta 1 – část 1
 • 2.B Podrobná situace – varianta 1 – část 2
 • 2.C Podrobná situace – varianta 2 – část 1
 • 2.D Podrobná situace – varianta 2 – část 2
 • 3.A Majetkoprávní situace – varianta 1 – část 1
 • 3.B Majetkoprávní situace – varianta 1 – část 2
 • 3.C Majetkoprávní situace – varianta 2 – část 1
 • 3.D Majetkoprávní situace – varianta 2 – část 2
 • 4. Vzorové příčné řezy – varianta 1 a 2
 • 5.A. Stanoviska vlastníků pozemků – varianta 1 - část 2
 • 5.B. Stanoviska vlastníků pozemků – varianta 1 - část 1
 • 5.C. Stanoviska vlastníků pozemků – varianta 2
 •  
   

  VRV a.s. © 2011