Úvodní strana

Průvodní zpráva ke studii

Analýza aplikace PBPO na řece Nežárce - ř. km 11,5-19,2

Analýza zprůchodnění migračních překážek v povodí Nežárky

Analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

Analýza aplikace PBPO horního toku Kamenice, Žirovnice a Hamerského potoka

Analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky

Brodek

Hatínský potok

HOZ Vlčetínec

Rudolfovský a Bukovský potok

Závěr

Interaktivní mapa

Kontaktní údaje

 
 

Brodek

Textová část:

 • Technická zpráva
 • Výpis dotčených pozemků
 • Mapová část:

 • 1. Přehledná situace
 • 2.A Podrobná situace - varianta 1 - část 1
 • 2.B Podrobná situace - varianta 1 - část 2
 • 2.C Podrobná situace - varianta 2 - část 1
 • 2.D Podrobná situace - varianta 2 - část 2
 • 3.A Majetkoprávní situace - varianta 1 - část 1
 • 3.B Majetkoprávní situace - varianta 1 - část 2
 • 3.C Majetkoprávní situace - varianta 2 - část 1
 • 3.D Majetkoprávní situace - varianta 2 - část 2
 • 4. Vzorové příčné řezy - varianta 1 a 2
 • 5.A Stanoviska - vlastníků pozemků - varianta 1
 • 5.B Stanoviska - vlastníků pozemků - varianta 2

   
   

 • VRV a.s. © 2011