Úvodní strana

Průvodní zpráva ke studii

Analýza aplikace PBPO na řece Nežárce - ř. km 11,5-19,2

Analýza zprůchodnění migračních překážek v povodí Nežárky

Analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

Analýza aplikace PBPO horního toku Kamenice, Žirovnice a Hamerského potoka

Analýza PBPO na drobných tocích v povodí Nežárky

Závěr

Interaktivní mapa

Kontaktní údaje

 
 


 
 
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých
protipovodňových opatření v povodí Nežárky

OBJEDNATEL: Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24, Praha 5
ZÁSTUPCE
OBJEDNATELE:
Ing. Jaroslav Beneš
tel.: 221 401 409
e-mail: jbenes@pvl.cz
 
ZHOTOVITEL: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5
SUBDODAVATEL: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4 - Nusle
 
 
VRV a.s. © 2011